Οι Hot Sunday Blood είναι ένα Ιταλικό συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Τορίνο το 2013.

HOT SUNDAY BLOOD: Λίγα λόγια για το άλμπουμ τους "Kein Licht" | Rockallica News
 
Η μουσική τους είναι εμπνευσμένη από το alternative rock και εμπλουτίζεται με heavy rock επιρροές. Κάθε μέλος της μπάντας συμβάλει στον ήχο του σχήματος με τον δικό του μοναδικό τρόπο προερχόμενο από διαφορετικά ακούσματα όπως metal, stoner, grunge, black metal, prog και new wave.
 
Η μπάντα αυτοπροσδιορίζεται αναφορικά με τα live της ως “plug and play”, δηλαδή “κουμπώνουμε και παίζουμε”. Οι στίχοι τους είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι συνθέσεις τους χαρακτηρίζονται από τα στοιβαρά κιθαριστικά riffs και τις ανοιχτές μελωδίες που αποκτούν το κατάλληλο βάθος μέσα από τα φωνητικά του Andrea Amerini. Το σχήμα συστήνεται για οπαδούς των Mastodon, Queens Of the Stone Age, Alice in Chains και Smashing Pumpkins.
 
Με 100 συναυλίες στο ενεργητικό τους, τον Ιούλιο του 2018 κλήθηκαν να ανοίξουν τη συναυλία των Doyle στο Τορίνο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Τον Μάιο του 2019 έκαναν μια mini-promo περιοδεία στη Ρουμανία, την Κροατία και την Σλοβενία. \
 
Υ.Γ. Η συνέντευξη είναι πάντα και στις 2 γλώσσες 
 
Foto da Andy Zanellato(11).jpg
 
 
What’s the inspiration for your name and what does it mean to you ?
It’s a mood. On Sunday you should relax yourself but your inner troubles hold you back and you keep having bad thoughts. Having “hot blood” is the literal translation of an Italian expression which means feeling angry, out of place and in a general bad mood.
 
Ποια είναι η έμπνευση για το όνομά σας και τι σημαίνει για εσάς;
Είναι διάθεση. Την Κυριακή που θα πρέπει να χαλαρώσεις αλλά σε κρατούν τα προβλήματα πίσω και συνεχίζεις να κάνεις κακές σκέψεις. Το να έχεις «ζεστό αίμα» είναι η κυριολεκτική μετάφραση
μιας ιταλικής έκφρασης που σημαίνει θυμωμένος, εκτός τόπου και γενικά κακή διάθεση.

Let’s go back in time .How Hot Sunday Blood started and what are your dreams about the band ?
Back in 2013 five people with common musical interests met. The original idea was to recreate dark and grunge vibes and over the next few years the sound evolved
until reaching today’s shape. Our dream is to be able to return to play live asap after these two years of pandemic.

Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω .Πώς ξεκίνησε το Hot Sunday Blood και ποια είναι τα όνειρά σας για την μπάντα ?
Το 2013 συναντήθηκαν πέντε άνθρωποι με κοινά μουσικά ενδιαφέροντα. Η αρχική ιδέα ήταν να αναδημιουργήσει σκοτεινά και grunge vibes και τα επόμενα χρόνια ο ήχος εξελίχθηκε
μέχρι να φτάσει στο σημερινό σχήμα. Το όνειρό μας είναι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε για να παίξουμε ζωντανά το συντομότερο δυνατό μετά από 
αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας.

How were your relationships with the other groups? What is it that keeps you as a band to this day?

When we first met, we were the right people at the right time, simple as that. We kept growing together as a band till now, always with our ideals and always aiming at the same things. In the past it didn’t work out with other bands simply because we couldn’t't find the same alchemy.

Πώς ήταν οι σχέσεις σας με τις άλλες μπάντες ; Τι είναι αυτό που σας κρατάει ως συγκρότημα μέχρι σημερα?

Όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, ήμασταν οι σωστοί άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή, τόσο απλό. Εμείς συνεχίσαμε να μεγαλώνουμε μαζί ως μπάντα μέχρι τώρα, πάντα με τα ιδανικά μας και πάντα
στοχεύοντας στα ίδια πράγματα. Στο παρελθόν δεν λειτουργούσε με άλλα συγκροτήματα απλά γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε την ίδια αλχημεία.

Tell me about the stories behind the songs of your recent album? Does the album have anything in common with your last albums?
Πείτε μου δυο λόγια για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του πρόσφατου άλμπουμ . Έχει το άλμπουμ κάτι κοινό με τις προηγούμενες δουλειές σας;
KEIN LICHTThis song speaks about the loss of emotions and the struggle between heart and brain facing daily life. 
The girl is a human filter of feelings and regrets that everyone can relate to during existence. Death is not a solution, but life isn't a solution either.
KEIN LICHT
Αυτό το τραγούδι μιλά για την απώλεια των συναισθημάτων και τον αγώνα ανάμεσα στην καρδιά και το πως το μυαλό μας αντιμετωπίζει την καθημερινή ζωή. Το κορίτσι είναι ένα ανθρώπινο φίλτρο συναισθημάτων και τύψεων που όλοι
μπορεί να ταυτιστούμε κατά τη διάρκεια της ύπαρξης μας. Ο θάνατος δεν είναι λύση, αλλά ούτε και η ζωή είναι λύση.

NO WAY OUTThe scream of our soul. The useless reaction to our choices. A man, me, or maybe everyone who tries to change those fixed rules that society imposes. A glance to
the past and a view to the future with blinded eyes. The extermination of a dark soul that knows it has failed.

NO WAY OUT
Η κραυγή της ψυχής μας. Η άχρηστη αντίδραση στις επιλογές μας. Ένας άντρας, εγώ ή ίσως ο καθένας που προσπαθεί να αλλάξει αυτούς τους σταθερούς κανόνες που επιβάλλει η κοινωνία. Μια ματιά στο
το παρελθόν και μια ματιά στο μέλλον με τυφλά μάτια. Η εξόντωση μιας σκοτεινής ψυχής που ξέρει ότι απέτυχε.

THE LONG WINTER’S EMBRACE

This song it’s about depression. A mental sickness with no exit, a very difficult one to face. It’s like losing colors and the objective capacity to see something good in existence. Waking up in the morning with a huge sense of helplessness and without being able to ask people close to you for help. “Nobody walks on my side.”

THE LONG WINTER’S EMBRACE

Αυτό το τραγούδι είναι για την κατάθλιψη. Μια ψυχική ασθένεια χωρίς έξοδο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας . Είναι σαν να χάνεις χρώματα και την αντικειμενική ικανότητα να βλέπεις κάτι καλό μέσα
σου. Το πρωινό ξύπνημα με μια τεράστια αίσθηση ανικανότητας και χωρίς να μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τα κοντινά σου άτομα. «Κανείς δεν περπατάει στο πλευρό μου»

TIME MACHINE

A child’s point of view, totally indifferent regarding what future can bring. Youth discomfort and the trifling will to build a time machine to save the earth from every kind of evil. A false tale about how great it would be living in total harmony with one another.

TIME MACHINE
Η άποψη ενός παιδιού, εντελώς αδιάφορο για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον. Η νεανική δυσφορία και η ασήμαντη θέληση να φτιάξεις μια χρονομηχανή για να σώσεις τη γη από κάθε είδους κακό. Μια ψεύτικη ιστορία για το πόσο υπέροχο θα ήταν να ζούμε σε απόλυτη αρμονία μεταξύ μας.
 40 STEPS
Every effort is vain, and anything good can actually be destroyed in a few seconds. In the end, what are we searching for? Maybe just forgiveness, regret, fame,
success, nothing at all. Everyone can write a plot and decide how long and cool can be his existence. At least this could mean finding joy.
40 STEPS
Κάθε προσπάθεια είναι μάταιη και οτιδήποτε καλό μπορεί πραγματικά να καταστραφεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τελικά τι ψάχνουμε; Ίσως μόνο συγχώρεση, λύπη, φήμη,
επιτυχία, τίποτα απολύτως. Ο καθένας μπορεί να γράψει μια πλοκή και να αποφασίσει πόσο μακρά και δροσερή μπορεί να είναι η ύπαρξή του. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εύρεση χαράς.


The album is certainly darker and the various parts have been more accurate than the previous ones, but our common thread always remains, which is to try to mix
more genres within the album.

Το άλμπουμ είναι σίγουρα πιο σκοτεινό και τα μουσικά μέρη είναι πιο ακριβή κι πιο δουλεμένα από τα προηγούμενα, αλλά ο κοινός μας στόχος παραμένει πάντα . Να προσπαθήσουμε να ανακατέψουμε
περισσότερα είδη μέσα στο άλμπουμ.

SAVE_20210905_090037 HEPH.jpg
How difficult is it for a domestic band to cross borders and make an international career?
Its very difficult ... the internet and the various social media could help to have visibility across the borders, but they have created a huge blockage of bands that in the end just remain stuck, like fleas in the desert. No one is willing to invest in an up-coming band anymore. Every step taken to cross borders is the result of enormous hours of sweat.

Πόσο δύσκολο είναι για ένα εγχώριο συγκρότημα να ξεπεράσει τα σύνορα και να κάνει διεθνή καριέρα;
Είναι πολύ δύσκολο… το διαδίκτυο και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν
πέρα από τα σύνορα, αλλά έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο μπλοκάρισμα των συγκροτημάτων που μπαίνουν και 
στο τέλος απλά παραμένει κολλημένο, σαν να είμαστε ψύλλοι στην έρημο. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει σε ένα
ανερχόμενο συγκρότημα πια. Κάθε βήμα που γίνεται για τη διέλευση των συνόρων είναι το αποτέλεσμα 
πολλών ωρών ιδρώτα.

How much did the pandemic afect you personally? Italy is a country that is still in pain

The pandemic here has hit hard, but now actually seems to be a bit better. It has
been a really difficult two years. At the end of the day you just realize what freedom
is only when you are deprived of it.

Πόσο σας επηρέασε προσωπικά η πανδημία; Η Ιταλία είναι μια χώρα που εξακολουθεί να πονάει

Η πανδημία εδώ έχει χτυπήσει σκληρά, αλλά τώρα στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη. 
Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια. Στο τέλος της ημέρας συνειδητοποιείς τι σημαίνει ελευθερία
και το καταλαβαίνεις μόνο όταν το στερηθείς.


HOT SUNDAY BLOOD ft. TREVOR (SADIST)- νέο single “Here and now” – energinews.gr
The cover art of this album is just incredible! How would you describe this idea behind the cover art?
We wanted to give an idea of darkness perceived as the absence of light for the themes covered in the album. The white circle symbolizes the sun which, however,
remains abstract, precisely unable to illuminate anything.

Το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ είναι απλά απίστευτο! Πώς θα περιγράφατε αυτή την ιδέα πίσω το εξώφυλλο;
Θέλαμε να δώσουμε μια ιδέα για το σκοτάδι που γίνεται αντιληπτό με την απουσία φωτός σε όλα τα θέματα 
που καλύπτονται στο άλμπουμ. Ο λευκός κύκλος συμβολίζει τον ήλιο που, ωστόσο,
παραμένει αφηρημένος και ανίκανος τελικά να φωτίσει οτιδήποτε.


Τell me more about the new band members. And How were involved in songwriting on this album?

This is the album where the pieces were composed with the new line-up even though they (Carlo drums, Paolo bas, Andrea chitarra) had fully joined the band several months before. All of them participated in the writing of the songs in complete freedom, putting their own musical tastes into play and this led to a significant improvement in songwriting. We are all very happy with how it turned out.

Πείτε μου περισσότερα για τα νέα μέλη του συγκροτήματος. Και πώς συμμετείχαν στη σύνθεση τραγουδιών σε αυτό το άλμπουμ;

Αυτό είναι το άλμπουμ όπου τα κομμάτια συντέθηκαν με τη νέα σύνθεση (Carlo drums, Paolo bas, Andrea chitarra) 
Είχαν ενταχθεί πλήρως στο συγκρότημα αρκετούς μήνες πριν. Όλοι τους συμμετείχαν στη συγγραφή των τραγουδιών με απόλυτη ελευθερία, βάζοντας στο παιχνίδι τα δικά τους μουσικά γούστα και αυτό οδήγησε σε μια σημαντική βελτίωση στη σύνθεση τραγουδιών. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα που βγήκε προς τα έξω 
 

Where do you get your musical influences from and what exactly are you listening to at the moment?

From grunge like Alice in Chains to more alternative metal acts such as Pyogenesis
and also dark bands like Type O Negative, Bauhaus, Katatonia. We are an ensemble
with many different personal influences, and that’s absolutely positive for our
overall style! Right now I was listening to Meat is Murder by the Smiths.

Από πού αντλείτε τις μουσικές σας επιρροές και τι ακριβώς ακούτε τη στιγμή?

Από grunge όπως η Alice in Chains μέχρι πιο εναλλακτικές metal όπως το Pyogenesis και επίσης σκοτεινά συγκροτήματα όπως οι Type O Negative, Bauhaus, Katatonia. Είμαστε ένα σύνολο
με πολλές διαφορετικές προσωπικές επιρροές, και αυτό είναι τέλειο για εμάς και το γενικό στυλ! Αυτή τη στιγμή άκουγα το Meat is Murder by the Smiths.

HOT SUNDAY BLOOD ft. TREVOR (SADIST)- new single “Here and now” - Metal Jacket Magazine

 

Do you think that art, and in particular music, can unite the world?

Good question… In my opinion it is not a task of art to unite or divide the world. All art in general, as well as music, transmits very strong emotions that arrive in your unconscious part. This is its purpose.

Πιστεύετε ότι η τέχνη, και συγκεκριμένα η μουσική, μπορεί να ενώσει τον κόσμο;

Καλή ερώτηση... Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθήκον της τέχνης να ενώνει ή να διχάζει τον κόσμο. Ολα η τέχνη γενικότερα, όπως και η μουσική, μεταδίδει πολύ δυνατά συναισθήματα που φτάνουν στο υποσυνείδητο . Αυτός είναι ο σκοπός του.
Which artist would you like to collaborate with?
Currently with Steven Wilson if I have to name one. He's a genius.

Με ποιον καλλιτέχνη θα θέλατε να συνεργαστείτε;
Επί του παρόντος με τον Steven Wilson, αν πρέπει να αναφέρω έναν. Είναι μια ιδιοφυΐα.

Where can the public find your work, outside of the internet?
To get a physical copy of our latest work, you can reach us via email or social media and we will be happy to send it to you. Unfortunately we have not been able to have a distribution for this work outside the digital channels.
Πού μπορεί το κοινό να βρει τη δουλειά σας, εκτός Διαδικτύου;
Για να λάβετε ένα φυσικό αντίγραφο της τελευταίας μας δουλειάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης
μέσα και θα χαρούμε να σας το στείλουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να υπάρχει διανομή για αυτή τη δουλειά εκτός των ψηφιακών καναλιών.
 

Which do you like to perform the most? Do you choose events based on what best suits your character and music?

We are still tied up to our origins… the small clubs drive us crazy! But we play wherever we can. We're not picky at all!

Που σας αρέσει να παίζετε περισσότερο; Επιλέγετε εκδηλώσεις με βάση αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον χαρακτήρας και τη μουσική σας;

Είμαστε ακόμα δεμένοι με την καταγωγή μας... τα μικρά κλαμπ μας τρελαίνουν! Αλλά παίζουμε όπου μπορούμε. Δεν είμαστε καθόλου επιλεκτικοί!

Ask yourself a question and answer it!

•Will you manage to get famous one day? I mean worldwide…
•Well, good question guys! Not an easy one to answer though 😉 Who knows…

 

Κάντε μια ερώτηση στον εαυτό σας και απαντήστε την!

•Θα καταφέρεις να γίνεις διάσημος μια μέρα; Εννοώ παγκοσμίως…
•Καλή ερώτηση παιδιά! Δεν είναι εύκολο να απαντήσω όμως ;) Ποιος ξέρει…
 

As a musician what advice can you give to fellow musicians just starting out?

Always think as professionals, even if you are not! No matter where you are playing, don’t be late, support the PA guys in soundcheck, don’t leave your personal belongings in the way, don’t play overtime and so on. In other words, try every time to do your best, and things will come along.

Ως μουσικός, τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε σε συναδέλφους μουσικούς που μόλις ξεκινούν;

Να σκέφτεστε πάντα ως επαγγελματίες, ακόμα κι αν δεν είστε! Όπου κι αν παίζετε, μην αργείτε, υποστηρίξτε τα παιδιά της PA στο soundcheck, μην αφήνετε τα προσωπικά σας
τα υπάρχοντα στο δρόμο, μην παίζετε παράταση και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, προσπαθήστε κάθε φορά
να κάνετε το καλύτερό σας και τα πράγματα θα έρθουν.

That’s all, guys. Thanks for your time. Τhe closing of the interview is up to you

Thanks for the interview!

 

Follow us on Instagram and Facebook and find our music
on web platforms ( Spotify,Google Music,Itunes,etc ). Stay safe!
https://www.instagram.com/hotsundayblood
https://m.facebook.com/hotsundayblood0