Ο Αύγουστος στις αρχές του επηρεάζεται ακόμη από την έκλειψη που έγινε στις 27 Ιουλίου αλλά και από το τετράγωνο Άρη / Ουρανού το οποίο σχηματίστηκε πρώτη φορά τον Μάιο και τώρα το ξαναζούμε, μια δύσκολη θέση που οξύνει πολύ τα πνεύματα και φέρνει συγκρούσεις, συγκρούσεις μάλιστα που μπορεί ναRead More →