Μπορεί ο θεσμός της βασιλείας να έχει καταργηθεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, ωστόσο τα μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έχουν διατηρήσει τους τίτλους τους- και, στην περίπτωση των εγγονιών του, της Μαρίας- Ολυμπίας, του Κωνσταντίνου- Αλέξιου και του Αχιλλέα- Ανδρέα, κάνουν κανονικά τις ζωές τους, διάγοντας πολυτελείςRead More →