“Κύριε πρόεδρε, εσείς ως Πρόεδρος Στρατοδικείου, και πριν από τον Ιούλιο του ’74 που έπεσε το καθεστώς, δεν φυλακίσατε αντιστασιακούς με δικογραφίες που σας έστελναν χουντικοί ανακριτές, κάποιοι βασανισταί ανακριτές σαν εμένα; Μόνο δικογραφίες για λιποταξίες και εγκατάλειψη σκοπιάς σάς έχουν τύχει; Ήθελα να το ξέρω, για να δω ανRead More →