Το 1827, την ώρα που η Επανάσταση ψυχορραγούσε στην Ύδρα, τον ασφαλή ακόμη βράχο, εκδόθηκε η “Ανεξάρτητος εφημερίς της Ελλάδος”. Ήταν η πρώτη εφημερίδα στην νεότερη Ελλάδα που εκδόθηκε από ιδιώτη δημοσιογράφο και η μόνη που κυκλοφορούσε τη συγκεκριμένη εποχή, εκτός από το επίσημο όργανο της προσωρινής διοίκησης, τη “ΓενικήRead More →