Και αφού λόγω των συνθηκών πρέπει να μένουμε ακόμα στο σπίτι και να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως ο καθένας μπορεί, μια από τις ενασχολήσεις που μπορούμε να επιλέξουμε, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθένα μας, είναι και τα θεάματα, όπως θέατρο, κινηματογράφος, χορός κλπ που προσφέρονται σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτόνRead More →