Μην έχετε καμιά αμφιβολία, η μουσική μας χαρακτηρίζει τις στιγμές, αν θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω θα της έδινα το όνομα “η μεγαλύτερη εφεύρεση που γνώρισε το ανθρώπινο είδος”. Read More →