Για να ζήσουμε μια “ιστορική στιγμή” θα πρέπει να έχουν συμβεί αντίστοιχα κάποια γεγονότα. Η ιστορική στιγμή είναι το κομβικό σημείο που προκύπτει από το αποτέλεσμα των γεγονότων και στη γενική του χρήση ο όρος περιλαμβάνει τα πάντα. Τα πάντα;Read More →