Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Γυναίκα, ο Ομογενειακός Σύλλογος Βιέννης “Hephaestus Wien–Österreichisch/Griechischer Integrationsverein” και η Λέσχη “The Lions Club of Athens Specialty New Voices” διοργανώνουν τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ με θέμα: «Η Γυναίκα στην Επανάσταση και η Φιλελληνική Τέχνη»   «Η Γυναίκα στην Επανάσταση και η ΦιλελληνικήRead More →