Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) εκπληρώνει την πρόσφατη δέσμευσή του, μετά την ανάκληση της δωρεάς προς την Ε.Ι.Ο., ενεργοποιώντας ξανά το πρόγραμμα ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ, με δωρεά απευθείας σε έξι τοπικούς ομίλους     Το ΙΣΝ προσπαθεί πάντα να λειτουργεί προς όφελος των τελικών αποδεκτών κάθε δωρεάς και, κατάRead More →