Το «Passport» είναι μια διαμαρτυρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.   Με τα παιδιά και τα διαβατήρια στα χέρια. Στην Ελλάδα… Τον τόπο που εκτός από την καρτερία γνωρίζει και την προσφυγιά. Να θυμηθώ… Βοηθήστε με να θυμηθώ…   Το «Passport» είναι μια διαμαρτυρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μάνος ΚαρατζογιάννηςRead More →