Ο Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (ασφαλώς με κεφαλαία γράμματα), υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα  και σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους της οικουμένης, το ίδιο διάστημα. Φυσικά και δεν πρόκειται να αναλύσω  το καλλιτεχνικό του έργο, γιατί ούτε την ικανότητα έχω αλλά και γιατί αυτό θα τοRead More →