Μια πολυκατοικία, μια μουσική σκηνή. Απ΄ το φωταγωγό ακούγονται τα τραγούδια των ορόφων. Ιταλικά και ξένα τραγούδια εποχής έρχονται από τον τέταρτο, έντεχνα και σταθερά το 2ο πρόγραμμα που ακούει η Μίρκα στον τρίτο, τα βαριά λαϊκά του πρώτου,  και από το υπόγειο ανεβαίνει μαζί με τους αμανέδες ανθρώπων πουRead More →