Βρίσκοντας το θάρρος -να γράψεις γι’ αυτά. -Προβλέποντας -ότι θα συμβούν. -Ένα γερασμένο σώμα που -κανείς δεν το χαϊδεύει πια.  Γράψε. -Ζήσε.  Πιο εύκολο να γράψεις παρά να ζήσεις. – Πιο εύκολο να ζήσεις παρά να γράψεις.Read More →