Α. Μωραϊτίδης, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος "Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα" από τις εκδόσεις Νεφέλη

Από τις εκδόσεις Νεφέλη στη σειρά:«Πεζογραφική μας παράδοση» κυκλοφορεί η ανθολογία διηγήματων «Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα» των Α. Μωραϊτίδη, Α. Παπαδιαμάντη, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλο.

 Α. Μωραϊτίδης, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος "Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα" από τις εκδόσεις Νεφέλη


Νέα διαδρομή για την «Πεζογραφική μας παράδοση»: Η εκδοτική σειρά που εμπνεύστηκε ο Μανόλης Αναγνωστάκης ξαναπαίρνει μπρος, με νέους τίτλους γνωστών και λησμονημένων έργων του νεοελληνικού πεζού λόγου του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

 

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ – ΦΩΤΑ. Ἐκ τῶν “Καταστημάτων τῆς Ἀκροπόλεως” ἐκδοθέντα εἰς κομψότατον φυλλάδιον ἐξ ἐννέα τυπογραφικῶν φύλλων, σελίδων 144, καὶ ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τίτλον, θὰ πωληθοῦν σήμερον εἰς τὰς ὁδοὺς συλλογὴ διηγημάτων πρωτοτύπων Χριστουγεννιάτικων, Πρωτοχρονιάτικων καὶ Φωτιάτικων, γραφέντων ὑπὸ τῶν ἑλληνικοτέρων διηγηματογράφων μας, τῶν κυρίων Α. Μωραϊτίδου καὶ Α. Παπαδιαμάντη, ἀληθῶν Διοσκούρων ἐν τῷ ἑλληνικῷ διηγήματι, τὸ ὁποῖον δύναταί τις νὰ εἰπῇ ὅτι αὐτοὶ ἐδημιούργησαν ἐν τόσῳ φυσικῷ κάλλει καὶ ἁγνῷ ἑλληνισμῷ. […] Εἰς τὰ διηγήματα τῶν δύο αὐτῶν ἀληθῶν ἀριστοτεχνῶν προστίθεται καὶ ἓν χαριέστατον ναυτικῆς ὑποθέσεως τοῦ συνεργάτου μας κ. Α. Σπηλιωτοπούλου. Σήμερον τὰ διηγήματα αὐτὰ θὰ πωληθοῦν εἰς τὰς ὁδοὺς ἀντὶ δραχμῆς μιᾶς. Ἂν θέλουν οἱ γονεῖς νὰ δώσουν στὰ παιδιά των, ἄρρενα καὶ θήλεα, τὰς ἡμέρας αὐτὰς ἐξόχως ὑγιᾶ τροφήν, ἂς ἀγοράσουν τὰ Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιὰ – Φῶτα».

 

Με τα παραπάνω λόγια η εφημερίδα Ἀκρόπολις του Βλάση Γαβριηλίδη αναγγέλλει στις 29 Δεκεμβρίου του 1890 την κυκλοφορία του εορταστικού τόμου με κείμενα των Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αντώνιου Θ. Σπηλιωτόπουλου.

 

 

Το Βιβλίο

 

Α. Μωραϊτίδης, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος "Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα" από τις εκδόσεις Νεφέλη

Α. Μωραϊτίδης, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΦΩΤΑ

Φιλολογική επιμέλεια: Αγγελική Λούδη

Διεύθυνση σειράς: Λάμπρος Βαρελάς

Σχέδιο εξωφύλλου: Κώστας Μαρκόπουλος

ISBN: 978-960-504-234-9

Σελ. 192

Σχήμα: 12,5×17,5 εκ.

τιμή: 8,91€ (9,90)

 

Τα Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτα του 1890 αποτελούν την πρώτη ελληνική ανθολογία χριστουγεννιάτικου διηγήματος σε μορφή βιβλίου. Ως εκδοτική σύλληψη και εγχείρημα την οφείλουμε στον Κωνσταντινουπολίτη Βλάση Γαβριηλίδη, έναν εκσυγχρονιστή του ελληνικού τύπου, ο οποίος υπήρξε βαθύς γνώστης και ένθερμος θαυμαστής του ευρωπαϊκού εκδοτικού πολιτισμού.

 

Α. Μωραϊτίδης, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Θ. Σπηλιωτόπουλος "Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα" από τις εκδόσεις Νεφέλη

 

0