Η Ήρα 16 χρόνων γριούλα χάθηκε από την Αγία Τριάδα στο Αιγάλεω.

 

 

Παρακαλώ κοινοποιήσετε, κάποιος θα την έχει δει. επικοινωνήστε 6977219951

 

 

 

1