Η Τέχνη και η Δημιουργική Εκμάθηση στο κέντρο των προσπαθειών ένταξης των μεταναστών. Ένα πρωτότυπο και ρηξικέλευθο project, επίκαιρο και κοινωνικά σημαίνον, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το SedinProject ξεκίνησε τις εργασίες του με στόχο την κοινωνική ένταξη τωνπαιδιών των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους. Μέσω της δημιουργικής εκπαίδευσης, με τη βοήθεια της μεθόδου Δημιουργική Εκμάθηση (CreativeLearning)και των αρχών της εκπαιδευτικού Maria Montessori,οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε παιδιά και έφηβους μετανάστες, τα γνωστά σχολικά μαθήματα, αλλά, αυτήν την φορά, με ένα τρόπο δημιουργικό, θεατρικό, ευχάριστο, ώστε να επέλθει σταδιακά και ψυχαγωγικά η ομαλή κοινωνική τους ένταξη στον πολιτισμό και τις γενικότερες λειτουργίες των χωρών που τους υποδέχτηκαν.

Με επικεφαλής την Action Synergy S.A. (Ελλάδα) και εταίρους τους Universitatde Girona (Ισπανία),  KarsiyakaI lce Milli Egitim Mudurlugu(Τουρκία),  Centar Za Tvorchesko Obuchenie (Βουλγαρία) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ) (Μυτιλήνη, Ελλάδα), Associazione Culturale Cooperazione Internazionale SUDSUD (Ιταλία), Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου (Ελλάδα), Waterpark Montessori International Ltd(Ιρλανδία) καιHaute Ecole Galilee(Βέλγιο), το SEDIN PROJECT θα μελετήσει τις μεθόδους και, θα τις προσαρμόσει στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Στη συνέχεια θα διοργανώσει εκπαιδεύσεις παιδαγωγών και εκπαιδευτών ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους αυτές στις τάξεις τους.

Έπειτα, η μέθοδος θα διδαχθεί και σε άλλους εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο να λάβει διεθνείς και παγκόσμιες διαστάσεις, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται κατά κόρον σε σχολεία με σημαντιό αριθμό παιδιών μεταναστών.Αφού γίνει όλη η μελέτη, η έρευνα και η εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα e-learning, όπου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκπαιδεύονται και εξ’αποστάσεως.

ΗΜΕΘΟΔΟΣ CREATIVE LEARNING (CLEAR)

To SEDIN project, που, ουσιαστικά, έχει ως στόχο την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, θα χρησιμοποιήσει το CLEAR ως εργαλείο σύνδεσης της Τέχνης και της Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου, με επικεφαλής το σκηνοθέτη Νίκο Καμτσή, μετά από πολύχρονη έρευνα και σημαντική εμπειρία στο χώρου του θεάτρου και της εκπαίδευσης, ερεύνησε και δόμησε τη μέθοδο της Δημιουργικής Εκμάθησης (Creative Learning- Clear). Το CLEAR έχει ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση του θεάτρου και του δράματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Κατ’ επέκταση, έχει ως στόχο τη διάδοση, σε όσο το δυνατόν περισσότερους δασκάλους, μιας άλλης μεθόδου διδασκαλίας πιο δημιουργικής και πιο γοητευτικής, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ίδιους.

Η μέθοδος CLEAR κινητοποιεί λειτουργίες περισσότερες, αποτελεσματικότερες αλλά και ποιοτικότερες. Όπως η φαντασία, η ευαισθησία, η αντίληψη, η δημιουργικότητα, η έρευνα και ο πειραματισμός.

Μέσω της ελκυστικότητας της διδασκαλίας και με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τάξη (όχι μόνο διανοητική αλλά και κινησιολογική, χειρωνακτική), η μέθοδος λειτουργεί με ένα βασικό σκοπό: τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων όλων των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα, που θα τη χρησιμοποιήσουν. Επί πλέον καλλιεργείται έτσι και η δημιουργικότητα του δασκάλου, με αποτέλεσμα να χτιστεί μία πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα σ΄αυτούς και στα παιδιά. Ο δάσκαλος, με τη χρήση του CLEAR, παρουσιάζει το μάθημα σαν παιχνίδι, σαν διδακτική περιπέτεια μέσα στην τάξη, σαν παραμύθι ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σενάριο, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν και να βιώσουν  ουσιαστικά τη γνώση που τους μεταδίδεται και με αυτόν τον τρόπο, να την κατακτήσουν.

 

 

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MARIA MONTESSORI

Η μέθοδος Montessori είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο ευρέως αποδεκτές μεθόδους εκπαίδευσης παγκοσμίως. Η θεωρία της στηρίζεται σε ένα κεντρικό πυρήνα: «Σε βοηθάω να διδάξεις τον εαυτό σου».

Με κύριους άξονες το σωστά προετοιμασμένο περιβάλλον, τον «εκπαιδευμένο» παιδαγωγό, την ελευθερία και παράλληλα, την πειθαρχία, καθώς και τη συγκέντρωση, δημιουργείται μία σχέση σεβασμού που οδηγεί στην ουσιαστική εκμάθηση και την απόκτηση παιδείας και μόρφωσης, χωρίς τη «στείρα» αποστήθιση που, πολλές φορές, προάγουν τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Αν και η εφαρμογή της ξεκίνησε από τα φτωχά παιδιά της Ρώμης, τα τελευταία χρόνια έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται κυρίως σε σχολεία της ελίτ. Το SEDIN project, στοχεύει να επαναφέρει την μέθοδο Montessori στις ρίζες της και να τη χρησιμοποιήσει για την κοινωνική ένταξη των πιο αδύναμων κοινωνικά ομάδων. Στα πλαίσια του προγράμματος, η μέθοδος θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των μεταναστών από το Waterpark Montessori International Ltd της Ιρλανδίας, το οποίο έπειτα από ενδελεχή έρευνα, συγκέντρωσε και εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές αρχές της Maria Montessori.

 

Πληροφορίες προγράμματος:

ACTIONSYNERGYS.A.

Τηλ.210 6822606

http://action.gr/

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τηλ. 2108679535

http://theatrestudies.gr/

FB PAGE: https://www.facebook.com/creativityforsocialinclusion/

 

 

0