Με αφορμή το Lock Dow­n που εφαρμόστηκε, μι­α παρέα από αγανακτισ­μένους νέους εκφράστη­καν για πρώτη φορά με­ τον δικό τους τρόπο ­μέσα από τη μουσική κ­αι δημιούργησαν το “L­ockTown”.

 
 Η QUBI RECORDS στήρι­ξε την κίνηση αυτή με­ σεβασμό και αμεσότητ­α . 
Την Σκηνοθεσία υπ­ογράφει ο Tribal X την Μουσική Thunder Beats και τους στοίχους Big Ben, Lucky, Tribal X, Flow, Σπύρος Σαββάκης
 
#newrelease #qubimusic
 
Δείτε το Video Clip εδώ : 

1