“Προσπαθώ λοιπόν να βγω από τα στεγανά της αδιέξοδης υπαρξιακής μου ιδιωτικότητας με την επίγνωση ότι οι λέξεις, οι πράξεις, οι σκέψεις, οι δημιουργίες όλων μας θα συνεχίζουν να υπάρχουν πάντα ως παρακαταθήκη για τους κατοπινούς, οπότε βαρυνόμαστε με την ευθύνη να τους κληροδοτήσουμε τις καλύτερες δυνατές λέξεις, πράξεις, σκέψειςRead More →