Ο ιμπεριαλισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι δυο όροι που μάθαμε να χρησιμοποιούμε στη σημερινή εποχή, οι οποίοι περιγράφουν ουσιαστικά τρόπο ζωής, όπως αυτός εξελίσσεται μέσα από αποφάσεις κυβερνήσεων αλλά και των μεγάλων κέντρων αποφάσεων που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Ο ιμπεριαλισμός, ένα μέσο ελέγχου κρατών και ανθρώπων, η δε παγκοσμιοποίησηRead More →