Αν και η  κατηγορία που αντιμετωπίζει ο  πελάτης – ηθοποιός είναι ασελγείς πράξεις παρά τα όσα  έχουν γίνει γνωστά που όπως έχουν παρουσιαστεί συνιστούν βιασμό. Αν, όμως,  το θύμα  συναίνεσε, τότε δεν ευσταθεί ο βιασμός, αλλά ούτε και οι ασελγείς πράξεις. Η δίωξη που ασκήθηκε, δηλαδή, δεν συνάδει με ταRead More →