Μια καινούργια πρωτοβουλία στήριξης της νεανικής δημιουργικότητας ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Ήδη από την Τετάρτη στην συμπρωτεύουσα διεξάγεται το πρώτο #SKG Bridges Uprising Art & Culture Festival. Το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν τη διοργάνωση ενός συνόλου δράσεωνRead More →