Σήμερα ακούμε μουσική με διάφορους τρόπους, ως επί το πλείστον ψηφιακά. Αλλά για να ακούσουμε μουσική και τραγούδια, πρέπει να παραχθεί πρώτ’ απ’ όλα. Κι εδώ θα δούμε πως φτάσαμε στη σημερινή παραγωγή, αλλά και ακρόαση της μουσικής και των τραγουδιών, ξεκινώντας από την αρχή. Η οποία χρονολογείται πλέον πάνωRead More →