Από τις εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορεί το βιβλίο του Δημήτρη Γ. Παναγιωτόπουλου “Ηλίας Μαριολόπουλος (1900-1991): Ο πατέρας της σύγχρονης Κλιματολογίας στην Ελλάδα”

 

 

Το βιβλίο

Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος

“Ηλίας Μαριολόπουλος (1900-1991)

Ο πατέρας της σύγχρονης Κλιματολογίας στην Ελλάδα”

Με αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό

Βιβλιοπωλείον της Εστίας – Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα

Επιστημών Περιβάλλοντος.

Πρώτη έκδοση: Μάιος 2019    

Σελ. 220 + 48 φωτογραφικό ένθετο,  17 x 27,

Τιμή: 17 ευρώ

ISBN: 978-960-05-1743-9

 

Ο Ηλίας Μαριολόπουλος ανήκει αναμφισβήτητα στη χορεία των επιστημόνων που σφράγισαν με τη ζωή και το έργο τους την επιστήμη της Κλιματολογίας και συνετέλεσαν στην εμπέδωση των Επιστημών Περιβάλλοντος στον τόπο μας.

Η μελέτη της διαδρομής των προσώπων αυτών, των θεσμών που δημιούργησαν και διηύθυναν, αλλά και των ιδεών ή θεωριών που πρέσβευαν, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία τις δεξιώθηκε, αποτελεί ένα πρωτότυπο παρατηρητήριο, αφενός για να αναδείξει κανείς τις προσωπικές διαδρομές, αφετέρου για να αφηγηθεί την κοινωνική, πολιτική, επιστημονική και θεσμική ιστορία μιας ολόκληρης περιόδου. Μια τέτοια διαδρομή πραγματεύεται και αφηγείται η βιογραφία αυτή.

Ο Ηλίας Μαριολόπουλος συνδύαζε τα χαρακτηριστικά ενός ρεαλιστή και ενός φιλελεύθερου πολίτη, διέθετε πολιτική σύνεση και αίσθηση του μέτρου. Ευαίσθητος και ανήσυχος ως άνθρωπος και επιστήμονας, με αναμφισβήτητες επιστημονικές, διοικητικές και επιτελικές ικανότητες, συνέβαλε στη διεύρυνση του πραγματικού πεδίου της επιστήμης και της γνώσης αλλά και στην εφαρμογή και διάχυσή τους στην κοινωνία.

 

 

Ο Συγγραφέας

Ο Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος είναι ιστορικός, υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει Ιστορία του αγροτικού κόσμου και Ιστορία της γεωπονικής επιστήμης στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Επίσης, διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Συγγραφέας των βιβλίων:

“Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη, Η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία, 1920-1960”, Ελληνικά Γράμματα 2004.

“Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Πρακτικά συνεδρίου” (επιμέλεια), Ελληνικά Γράμματα 2007.

“Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος, Όψεις του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα”, Πλέθρον 2010

“Πέτρος Καναγκίνης, Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου στον Μεσοπόλεμο”, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος 2013.